ALGARIA

Mieszkańcy:
Algarowie (Alornowie)

Stolica:
Forteca

Bóg:
Belar

Wojsko:
Lekka kawaleria