ARENDIA

Mieszkańcy: Arendowie

Stolica: Vo Mimbre

Bóg: Chaldan

Wojsko: Ciężkozbrojne rycerstwo (Mimbre), łucznicy (Asturia)