CHEREK

Mieszkańcy:
Cherekowie (Alornowie)

Stolica:
Val Alorn

Bóg:
Belar

Wojsko:
Okręty wojenne