DRASNIA

Mieszkańcy: Drasanie (Alornowie)

Stolica: Boktor

Bóg: Belar

Wojsko: Pikinierzy