CTHOL MURGOS

Mieszkańcy: Murgowie

(Angarakowie)

Stolica: Rak Goska (administracyjna)

            Rak Cthol (religijna)

Bóg: Torak

Wojsko: Kawaleria, piechota


Szczegółowe mapy:
Rejon Rak Cthol
Południowe Cthol Murgos
Południowo-zachodnie Cthol Murgos
Południowo-wschodnie Cthol Murgos