RIVA

Mieszkańcy:
Rivańczycy (Alornowie)

Stolica:
Riva

Bóg:
Belar

Wojsko:
Piechota