TOLNEDRA

Mieszkańcy: Tolnedranie

Stolica: Tol Honeth

Bóg: Nedra

Wojsko: Piechota - legiony