Interzone
Web Chat 1997 (na razie tylko po angielsku)
David Eddings o swoich książkach (na razie tylko po angielsku)